e-okul not girişi modülü

e-okul da öğrenci not girişleri modülü aktif hale geldi.Devamsızlıklar gibi aktarmaları yapabilirsiniz.

e-okul-okul.blogspot.com

e-okul web sitesi projesinedir?

#Okullar için hazırlanmış bir web site prıhesidir.
#Okul ihtiyaçları göz önüne alınarak hazırlanmıştır.
#Grekesiz grafikten ve içerikten oluşmaz.
#Okullar için gerekli içeriğe sahiptir
#Şık ve sade bir görünüme sahiptir.
#Okul bütçenizi sarsmaz.
#İstediğiniz zaman istediğiniz bilgisayardan sitenizi güncelleyebilirsiniz.
#Yönetim panelinin kullanılması kolaydır.Karmaşık ve zor değildir.Herkez rahatlıkla kullanabilir.
#Okul siteleri Türkiye lokasyonlu kaliteli sunucularda barındırılmaktadır.
#Okul siteniz 6 saat ve 48 saat içerisinde kurulup teslim edilmektedir.

e-okul yönetim bilgi sistemi ortaöğretime geçiş içinde uygulanacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ''e-okul uygulamasını'' Ortaöğretime Geçiş Sistemi (OGES) için de uygulayacak.
document.write('');document.write('');document.write('');document.write('');document.write('');document.write('');
MEB, uygulama alanını genişlettiği e-okul sistemi ile okulların kurum, sınav, yönetici ve öğrenci iş ve işlemlerini web tabanlı yazılımlarla elektronik ortamda gerçekleştiriyor. Uygulamayla kırtasiyeciliğin azaltılması ve zaman tasarrufunun sağlanması amaçlanıyor.
Bakanlığın konuya ilişkin yayımladığı genelgede, e-okul uygulamasının başarılı olabilmesinin, uygulayıcıların sistemi benimsemesi ve zamanında sisteme girmeleri ile mümkün olacağı belirtildi.
Genelgede, ''Öğrenci devam-devamsızlık, not girişi, öğrenci bilgi girişi, sınıf listelerinin oluşturulması'' gibi bilgi girişlerinin hiçbir gecikmeye meydan verilmeden sisteme işlenmesinin gerektiğinin altı çizildi.
Sistemde, öğrenci gelişim raporu, öğrenci karnesinin yanı sıra OGES'te kullanılacak ''öğrenci başarı puanı'' ve ''davranış puanı''nın da oluşturulacağı ve bunların sisteme girilmesinin yasal bir zorunluluk olduğu belirtildi.
e-okul sisteminin ilköğretim okullarınca düzenli kullanılmaması ve bilgilerin eksik girilmesinin, geriye dönük telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracağı da kaydedildi.

e-okul yönetim bilgi sistemi sıkça sorulan sorular ve cevapları

Bazı öğrencilerin bilgilerini girerken hata mesajı veriyor ve öğrenciyi
kaydedemiyoruz.

a- Eğer kaydı yapılacak öğrencinin OKUL NUMARASI daha önceden başka bir
öğrenciye verildiyse, ekleme işlemi sırasında hata mesajı oluşmaktadır. Hatayla
karşılaşıldığında okul numarası ile arama yaparak numaranın daha önceden bir öğrenci
için kullanılıp kullanılmadığı kontrol edilmedir. Eğer kullanıldıysa numaranın
değiştirilmesi gerekir.
b- Öğrenciyle ilgili bilgiler MERNİS sisteminden alınmaktadır. Oradan gelen bilgilerde
hata olduğu zaman ekleme işlemi yapılamamaktadır. Bu durumda olan öğrencilerin kimlik
numaraları bildirildiğinde hatalı kayıt bulunarak düzeltilebilmektedir.

İlköğretime kayıt yaşından büyük ve küçük öğrenciler sisteme eklenebilecek midir?
Kayıtlı öğrencilerin mağdur olmaması için sistemde kayıt yaşları ile ilgili düzenleme ilgili
genel müdürlüklerin talepleri doğrultusunda yapılacaktır.

Eklediğim bir öğrenciyi silemiyorum. Ne yapmam gerekli?
Öğrenci İşlemleri/Öğrenci Dosya Bilgileri altında bulunan Ayrılma işlemleri ekranında
bulunan “Sehven girildi. Silinecek.” Bölümü seçildiğinde bu durumda olan öğrencilerin
tüm bilgileri Nakil Ekranları açılana kadar sistemden her yarım saatte bir otomatik olarak
silinecektir. Nakil Ekranları açıldığında bu seçenek listeden çıkarılacaktır.

Nakil giden öğrenci bilgileri girilecek mi?
Halen okulunuzda aktif öğrenimine devam eden öğrenciler dışındakilerin kaydı
yapılmayacaktır. Bu durumda olan öğrenciler nakil gittikleri okullardan girilecektir.
Anasınıfında okuyan öğrenciler kaydedilecek mi? Bu öğrenciler için OKUL

NUMARASI verilmemektedir. Sistem Okul Numarası olmadan girişe izin vermiyor.
Ne yapmamız lazım?

Anasınıfında okuyan öğrenci bilgileri e-okul’ a kaydedilecektir. Anasınıfında okuyan
öğrencilere OKUL NUMARASI verme zorunluluğu olmamasına rağmen kayıtlarının
yapılabilmesi için okulda kullanılmayan ve diğer öğrenci numaralarıyla çalışmayacak bir
aralıktan başlanarak geçici numara verilmelidir. Sistem her okuldaki öğrenci bilgisinin tek
olmasına izin vermektedir. Bundan dolayı bu durumda olanlara tek bir numara verilemez.
Her öğrenci için ayrı bir numara verilmelidir.

E-okul bilgi girişlerinde sadece öğrencinin kimlik bilgilerini girmek şu an için yeterli
midir? 19 Şubata kadar resimlerini aktarmak ya da diğer bilgileri düzenleyip
sisteme girmek çok zor görünüyor. Öneriniz nedir?
E-okul bir okul yönetim yazılımı şekline dönüşecektir. Bilgi girişleri devam ederken diğer
taraftan Nakil, Devamsızlık, Not Bilgileri..vb okulla ilgili bölümlerin de hazırlanması
çalışmaları devam etmektedir. Bölümler hazırlandıkça kullanıma açılacaktır. Şimdilik
sadece öğrenci kimlik bilgisinin kaydedilmesi yeterli değildir. Ekranlarda görülen bölümlere de bilgiler eksiksiz girilmelidir. Ancak bu bilgilerin girişi için 19 Şubat sınırı
yoktur. Dönem içinde de girişler tamamlanabilir. DPY-B ve OKS sınavına girecek
öğrencilerin fotoğraflarının mutlaka öncelikli olarak girilmesi gerekir.(Kurum
işlemleri/Resim İşlemleri/ Resim Ekle Ekranı) Çünkü Sınav Giriş Belgesi bu bölümden
fotoğraflı olarak alınacaktır. Yine sınavla ilgili olarak adayların sınav ücretinden muaf
olup olmadıkları, sınav yerini ve sınav sırasındaki durumlarını etkileyecek özürlerinin
olup olmadığı bilgileri bu bölümlerden alınacaktır.(Öğrenci İşlemleri/Öğrenci Dosya
Bilgileri/Genel Bilgileri Ekranı)

İlköğretim okulları dışındaki okullar bilgi girişini nasıl ve ne zaman yapacak?
Ortaöğretim okulları, özel okullar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine Bağlı Okullar ve
yurtdışında Türk Okullarında okuyan öğrencilerin bilgilerinin girişi için 13/02/2007
tarihinden itibaren Sınav İşlemleri bölümünde bulunan öğrenci işlemleri bölümü
kullanıma açılacaktır. İlköğretim okulları dışındaki öğrencilerin tamamı değil sadece
2007 DPY-B ve OKS sınavına girecek olanlarla ilgili bilgiler girilecektir. İlköğretim
okulları dışındaki okullarda okuyan öğrencilerin;

Öğrenci T.C. Kimlik Numarası,
Adı soyadı,
Sınıfı,
Baba adı,
Ana adı,
Cinsiyeti,
Doğum yeri,
Doğum tarihi,
Telefonu
Elektronik posta adresi,
Engel durumu,
Alan\Bölüm\Dal bilgisi,
2828 Sayılı SHÇEK Kanunu kapsamında olup olmadığı,
Yabancı dili bilgileri girilecektir.

MEBBİS Kullanıcı kodu ve şifremle giriş yapamıyorum?
E-okul için gerekli olan kullanıcı kodu ve şifreler İl Milli Eğitim Müdürlüğü, MEBBİS
yöneticilerince verilmektedir. Okul kullanıcılarının bir defalık MEBBİS’ te kullandıkları
kullanıcı kodları ve şifreler e-Okul’ a aktarılmıştır. Bundan sonraki değişiklikler tamamen
e-Okul üzerinden yapılacaktır. Her iki sistemin şifresi ayrı olarak tutulabilir. Değişiklikler
birbirini etkilemez. Kullanıcı kodu ve şifresi olmayan okullar bulundukları illerdeki
Bilgisayar ve Ağ Sistemleri Yöneticileriyle bağlantı kurmalıdır.

Öğrenci bilgilerini sisteme kaydettikten sonra Nüfus Müdürlüğündeki bilgilerinde
değişiklik olursa nasıl düzelteceğim?

Nüfus Müdürlüklerinden alınan bilgiler programda kırmızı etiketlerle gösterilmiştir. Bu
bilgilerin bulunduğu bölümlerde, araç çubuğu üzerindeki Yenile simgesine tıklanarak
bilgiler güncellenebilir.

Kaydettiğimiz öğrencilerin OKUL NUMARASINI değiştiremiyoruz?
Öğrenci numarası değiştirme işlemi: Okulda kayıtlı bulunan öğrencilerin okul
numaralarında ya da sınıf ve şube bilgilerinde hata varsa bu bölümden değişiklik
yapılabilir. Okul numarası her okulda tek bir öğrenciye verilebilir. Aynı okulda aynı okul numarasıyla 2 öğrenci kaydedilemez. Ancak öğrenci mezun olduktan sonra bilgileri başka
bir tabloya alınacağından mezun olan öğrencinin okul numarası yeni kayıt olan öğrenciye
verilebilir. Öğrencinin okul numarasını sehven yanlış kaydettiyseniz ve doğru numarayı
aynı zamanda başka bir öğrenci içinde kullandıysanız yapmanız gereken öncelikle
değiştireceğiniz öğrenciye okulda bulunmayan bir numara vererek kayıt işlemini yapmak
ve sonra hatalı numaraları düzeltmek olmalıdır.

Öğrenciyi kaydetmek istediğimde şu an başka bir okulda kayıtlı şeklinde bir uyarı
mesajı alıyorum. Ne yapmam gerekli?
Öğrenciler şu an halen devam ettikleri okulda kaydedilmek zorundadır. Sehven nakil
geldiği okula kaydedilen öğrencilerde bu uyarı mesajı çıkmaktadır. Öğrenci aynı anda tek
bir okulda kayıtlı görülebilir. Bu nedenle Nakil Ekranları henüz açık olmadığı için
öğrencinin nakil geldiği okuldan silinmesi gerekir. Silme işlemini de bilgiyi kaydeden
okul müdürlüğü yapabilir.

Sınıf Listesi, Öğrenci Belgesi,..vb raporları nasıl alacağım?
EKRAN KODU
RAPOR AÇIKLAMA
SNV02001
DPY Tercih Listesi
IOG02001
Öğrenci Belgesi (Ek-3)
IOG02006
Şube Listesi (Ada Göre Sıralı)
IOG02007
Şube Listesi (Soyada Göre Sıralı)
IOG02008
Şube Listesi (Tc Kimlik No Kullanılmadan)
IOM01001
Öğrenci Sayıları
IOG02005
Şube Listesi (Öğrenci No Sıralı)
SNV02002
Tercih Listesi (Alan/Bölüm)
Öğrenci Dosyası (Hazırlanıyor)
Yatılı, burslu öğrenci listesi (Hazırlanıyor)
Engelli Öğrenci Listesi (Hazırlanıyor)
2828 Sayılı SHÇEK kanuna bağlı öğrenci listesi
(hazırlanıyor)
Öğretmen çocukları listesi (hazırlanıyor)


Eklediğim bir şubeyi silemiyorum?
Programda şube silme işlemi yoktur. Silmek istediğiniz şubeyi seçerek Kapalı
göstermeniz gerekir. Kapalı şubeler listelerde görünmemektedir.

Okulumda görevlendirmeyle gelerek derse giren öğretmenler var. Bunları Şube
Öğretmenleri listesinde göremiyorum?
Kadrosu başka okulda görüldüğü halde görevlendirmeyle gelerek derse giren
öğretmenlerin görevlendirme bilgileri MEBBİS –Atama Modülü –Personel
Görevlendirme bölümüne işlenmelidir. Bu bölüme öğretmenin görevlendirildiği okulla
ilgili bilgiler işlendiğinde programda görülecektir.

e-okul yönetim bilgi sistemini kullanma klavuzu

e-okul yönetim bilgi sisteminin kullanımı bilmiyorsanız aşşağıdaki kitapçıktan yararlanabilirsiniz.

http://hilvan.meb.gov.tr/images/e-Okul-Kilavuz.pdf

eğer kitapçığı görüntülüyemiyorsanız lütfen aşşağıdaki Adobe Acrobat Reader yazılımını indirip bilgisayarınıza kurunuz.

http://ardownload.adobe.com/pub/adobe/reader/win/8.x/8.1/enu/AdbeRdr810_en_US.exe

e-okul İlkÖğretim Uygulamaları

e-okul İlkÖğretim Uygulamaları'nı aşşağıdaki adresten görüntüleyebilirsiniz.

Tıklayın.

e-okul OKS Sınavı Başvuru İşlemleri

e-okul OKS Sınavı Başvuru İşlemleri'ni aşşağıdaki adresten yapabilirsiniz.

Tıklayın.

e-Okul OKS Tercih Başvuru İşlemleri

e-Okul OKS Tercih Başvuru İşlemleri'ni aşşağıdaki adresten yapabilirsiniz.

Tıklayın.

e-okul Mesleki Eğitim Okulları Başvuruları

e-okul projesi kapsamındaki Mesleki Eğitim Okulları Başvuruları'nı aşşağıdaki adresten yapabilirsiniz.

Tıklayın.

E-OKUL İLE İLGİLİ ÖZEL OKUL VE ORTAÖĞRETİM OKULLARINA DUYURU

E-Okul Projesinde Özel Okullar ile Ortaöğretim kurumları için Sınav Bilgileri ekranı kullanıma açılmıştır. Ortaöğretim okullarımız ile Özel okullar sadece 2007 yılında DPYB ve OKS sınavına girecek öğrencilerin veri girişini yapacaklardır.Diğer öğrencilerin veri girişi şimdilik yapılmayacak ve bununla ilgili ekranlar ileride kullanıma açılacaktır. E-Okul a bilgisi girilmeyen öğrenci DPYB ve OKS sınavına müracaat edemeyecektir. Bu yüzden Özel okul ve Ortaöğretim okullarımız kendi okullarında sınava girecek öğrencileri tespit ederek Sınav Bilgileri ekranında veri girişlerini yapacaklardır. Sisteme mevcut İLSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılacaktır. Bilgi girişi 19 Şubata kadar bitirilecektir. Sınava başvurular başladıktan sonra öğrenci internet üzerinden başvuruya girince okulların E-Okul da girdiği veriler otomatik olarak başvuruya yansıyacaktır.

E-okul not girisleri nasil yapilir?

Bu gün itibarıyla e-okul sisteminde not giriş ekranı aktif hale getirildi

İlk notlar için geçmişe dönük olarak 20 Aralık 2007 tarihine kadar açık kalacakmış modül. Sonrasında da, sınav tarihi girildikten 15 gün sonra kapatılacakmış not giriş ekranı...

E-Okul Not Girişleri Nasıl Yapılır?

http://bor.meb.gov.tr/indir/e_okul_notgirisi.pdf

"e-Okul" uygulaması genişliyor!

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, "e-Okul uygulamasına" resmi ve özel okul öncesi eğitim kurumları ile özel ilköğretim kurumlarının da dahil olacağını bildirdi.
Çelik, "e-Okul Uygulaması" konusunda yayımladığı genelgede, "e-Dönüşüm Türkiye Projesi" kapsamında, bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı birimlerinin birçok iş ve işlemlerini "web tabanlı" yazılımlarla elektronik ortamda gerçekleştirdiğini anımsattı.
"e-Okul uygulamasında" öğrencilere ait tüm bilgilerin elektronik ortamda tutulduğunu ve sistemde mükerrer öğrenci bulunmadığını ifade eden Çelik, şunları kaydetti:
"Yapılacak merkezi sınavlarla ilgili iş ve işlemler e-okul üzerinden gerçekleştirilecek. Girilen bilgilere göre karne, diploma, takdir, teşekkür, başarı ve onur belgelerinin bazımı yapılıp ilgili çizelgelerin dökümü alınacak.
Öğrenci devam-devamsızlık ve nakil işlemleri sistem üzerinden gerçekleştirilecek ve ayrıca resmi yazı ile öğrenci nakil isteme, gönderme belgesi ile öğrenci gelişim dosyası istenmeyecek. Ancak, internet erişimi olmayan okullar bu işlemlerini resmi yazıyla yapacaklar. Daha sonra en yakın internet erişimi olan okula giderek e-okul ile ilgili işlemlerini gerçekleştirecekler. Bu uygulamaya resmi ve özel okul öncesi eğitim kurumları ile özel ilköğretim kurumları da dahil edilecek.
Kesinlikle sisteme başka sistemlerden veri aktarımı yapılmayacak."

E-Okula Devamsızlık gönderme modülü

OOS den E-Okula Devamsızlık gönderme modülü eklendi

Nasıl Indiriliyor ?

http://212.175.12.134/program/oos_1.exe linkine tıklayın
Ekrana gelen pencerene çalıştırı seçin sonra OOS Programını açın

8 İletişim -> E-Okul İşlemleri menüsünden E-Okul moldülüne çalıştırın

Günlük Devamsızlıkları E-Okula Gönder sekmesine gelin
Devamsızlığı Liste butonuna tıklayın sonra
Devamsılık Bilgisini gönder butonuna tıklayın

Sonra Arkanıza yaslanın ve E-Okula devamsızlıkların gidişini izleyin.

Geçmiş yıl notları ve Ağırlıklı yılsonu notalrı ile ilgili çalışmamız devam etmektedir. Yakında oda yayınlanacak (Şuan Test Ediyorum çokyakında yayınlanacak)

Not : okulunuzda 1den fazla bilgisayarda e-okul işlemi yapıyorsanız her bilgisayarda bu işlemi yapmanız gerekecektir.

e-okula giriş problemi yaşayanlar

ilsis şifresi ile E okul şifresi farklı olabilir.
MEB den şifrenizi doğrulatırsanız problem çözülü

e-okul bağlantısında lisans hatası alanlar

E-Okul işlemlerini yapabilmek için OOS programını lisanslamanız lazım. Çağrı merkezini arayarak programınızı lisanslayınız.

 
eXTReMe Tracker